Kitartó optimizmus a turizmusban

Publikálták a júniusi Turizmus Konjunktúra Indexet.

A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal és a GKI Gazdaságkutató Zrt.-vel közösen havi gyakorisággal méri a turizmusban a konjunktúra várható alakulását és publikálja a Turizmus Konjunktúra Indexet, a piac és a közvélemény számára ezzel biztosítva információt a közeljövőben várható trendekről.

A TKI index 2024. júniusban +3 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket pozitívnak érzékelték. Az index értéke minimális mértékben, 1 ponttal csökkent az év hatodik hónapjában, ugyanakkor ezzel együtt is 2 ponttal meghaladja az egy évvel ezelőtti értékét. A szálláshely-szolgáltatásban 2 ponttal +5 pontra, a vendéglátásban 1 ponttal -1 pontra nőtt az index, míg az egyéb turisztikai szektorban 5 ponttal +8 pontra csökkent.

AdminTovábbra is helytálló, hogy a szolgáltatási szektor és benne a turizmus konjunktúrája pozitív irányban elválik a gazdaság többi szektoráétól. A TKI index júniusban kissé meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúra kutatásában mért szolgáltatási szektor konjunktúraindexét (+2 pont), illetve jóval meghaladta a nemzetgazdasági átlagot képviselő GKI üzleti bizalmi indexet (-6 pont). Magasabb volt továbbá az ipar (-7 pont) és jóval magasabb a kereskedelem (-16 pont), valamint az építőipar (-22 pont) indexénél.

AdminAmennyiben a 2024 júniusi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2023. június), növekedést tapasz-talunk. Az alszektorok közül az egyéb turisztikai szektor indexe javult jelentősen éves összehasonlításban, míg a vendéglátásé közepes mértékben lett jobb, a szálláshely-szolgáltatásé pedig enyhén romlott. A TKI alindexei közül négy javult, egy pedig romlott az elmúlt egy év alatt.

AdminA következő három hónapban várhatóan jelentősen bővül a kereslet a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. A turizmus foglalkoztatási várakozás indexe (+10 pont) 2024. júniusban meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúra-kutatásában mért, a szolgáltatási szektorra számított index értékét (+7 pont), ennél jobban a nemzetgazdasági átlagot (-5 pont). Magasabb volt a kereskedelem indexénél (0 pont), illetve sokkal magasabb az ipar és az építőipar indexél (-12, illetve -5 pont).

Admin

Forrás: VIMOSZ


1077 Budapest, Király u. 93. • +36 1 352 9804 +36 30 709 9726 • info@falusiturizmus.hu