A várakozások alapján a turizmus lesz idén a húzóágazat

Elérhető az áprilisi Turizmus Konjunktúra Index.

A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal és a GKI Gazdaságkutató Zrt.-vel közösen havi gyakorisággal méri a turizmusban a konjunktúra várható alakulását és publikálja a Turizmus Konjunktúra Indexet, a piac és a közvélemény számára ezzel biztosítva információt a közeljövőben várható trendekről.

A TKI index 2024. áprilisban +5 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket pozitívnak érzékelték. Az index legutóbb 2022 júniusában állt ennél magasabb szinten. Értéke 7 ponttal nőtt az év negyedik hónapjában, ezzel 3 ponttal haladja meg az egy évvel ezelőtti értékét. A szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban éppen a márciusi visszaesést dolgozta le az index, míg az egyéb turisztikai szektorban is emelkedett, március után immár második hónapja.

AdminForrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100: jelentősen romlik, +100: jelentősen javul)


A szolgáltatási szektor és benne a turizmus konjunktúrája pozitív irányban egyre jobban elválik a gazdaság többi szektoráétól. A TKI index áprilisban jelentősen meghaladta a nemzet gazdasági átlagot képviselő GKI üzleti bizalmi indexet (-8 pont). Magasabb volt ugyanakkor az ipar (-10 pont) és a kereskedelem (-13 pont), valamint jóval magasabb az építőipar (- 22 pont) indexénél.

Admin

Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100: jelentősen romlik, +100: jelentősen javul)


Amennyiben a 2024 áprilisi TKI indexet összevetjük az egy évvel korábbival (2023. április), növekedést tapasz-talunk. Az alszektorok közül az egyéb turisztikai szektor indexe javult jelentősen éves összehasonlításban, míg a vendéglátásé megegyezik a tavalyival, a szálláshely-szolgáltatásé pedig kissé alacsonyabb. Minden méretcsoportban javulás következett be 2023 áprilisához képest, míg a TKI alindexei közül négy javult, egy pedig romlott az elmúlt egy év alatt.

Admin

Forrás: GKI

Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100: jelentősen romlik, +100: jelentősen javul)


Az elmúlt három hónapban nem változott a kereslet a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt (az előző év azonos időszakához képest). A következő három hónapra vonatkozóan +12 pontot mértünk, mely azt jelenti, hogy a cégek dinamikusan bővítik állományukat.

Az üzleti tevékenység eredményének indexe az elmúlt negyedévben magas szinten hullámzott, mely azt jelenti, hogy a cégek képesek alkalmazkodni a bevételüket, illetve a költségeiket érintő változásokhoz. Márciushoz képest a szálláshely-szolgáltatásban 5 ponttal +26 pontra csökkent, míg a vendéglátásban 6 ponttal +20 pontra, az egyéb turisztikai szektorban 19 ponttal +26 pontra nőtt az eredményességi index.


Forrás: VIMOSZ

1077 Budapest, Király u. 93. • +36 1 352 9804 +36 30 709 9726 • info@falusiturizmus.hu