Jövő januártól megváltoznak az őstermelők státuszára, adózására vonatkozó szabályok. Gyakran előfordul, hogy az őstermelő mezőgazdasági tevékenysége mellett egyéni vállalkozóként is működik. Aki eddig egyéni vállalkozóként gépeket adott bérbe, az továbbra is megtarthatja a vállalkozását? Illetve mit jelent, hogy az őstermelésből származó bevétel 25 százalékáig kiegészítő tevékenységet folytathat? – Lepsényi Mária adószakértő válaszol

A családi gazdaságokról szóló törvény szerint a mezőgazdasági őstermelő kiegészítő tevékenységet is folytathat, amennyiben a kiegészítő tevékenységből származó bevétele a teljes bevétel 25 százalékát nem haladja meg (ha 100 egység a bevétel, akkor ebből 25 egység lehet a kiegészítő tevékenység bevétele és ebben az esetben a teljes bevételre az őstermelőkre vonatkozó jövedelemszámítási szabályokat lehet alkalmazni).

A kiegészítő tevékenységnek a földforgalmi törvény szerinti kiegészítő tevékenység minősül, mely szerint kiegészítő tevékenység

– a falusi és agroturizmus,
– a kézművesipari tevékenység,
– a fűrészáru-feldolgozás,
– a takarmány-előállítás,
–  a mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása,
–  a dohányfeldolgozás,
–  a bioüzemanyag-előállítás,
– a mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, illetve
– az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás, valamint
– a mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése.

Ha a kiegészítő tevékenységből származó éves bevétel meghaladja a teljes őstermelői tevékenységből származó éves bevétele negyedét, akkor a kiegészítő tevékenység teljes bevétele nem minősül őstermelői tevékenységből származó bevételnek, és mezőgazdasági őstermelőként nem lehet kiegészítő tevékenységet folytatni.

A gépek bérbeadása nincs felsorolva a kiegészítő tevékenységek között. Egyéni vállalkozás formájában végezhető tevékenység a gépbérbeadás. Emellett lehetséges őstermelőként is tevékenykedni. Ha a magánszemély őstermelő is szeretne lenni, akkor az egyéni vállalkozásból töröltetni kell 2021-től az őstermelői tevékenységet.