FATOSZ születésnapi kampány

Születésnapi kampányunk 2022-ben is folytatódik. Az újév során Szövetségünk tagjaival készítünk interjút. A megkérdezettek között többen már a kezdetektől részt vettek/vesznek a FATOSZ munkájában és mindennapjaiban. Most Önök is megismerhetik a történetüket.

Ezen a héten Szövetségünk alelnökével, Benkovics Lászlóval készített interjút olvashatják, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni eddigi és jövőbeni munkáját.

🌻Mióta aktív tagja Ön Szövetségünknek?

A FTOSZ megalakulásától, 1994-től.

🌻Kérem, meséljen arról, milyen emlékei vannak arról, amikor csatlakozott a FATOSZ-hoz?

Az Országos Szövetség megalakulását megelőző évben 1993-ban megyénkben a Megyei Önkormányzat, a Megyei Idegenforgalmi Hivatal, a helyi önkormányzatok és magánszemélyek megalakították a Komárom-Esztergom megye Falusi Turizmusáért Egyesületet, amelynek alelnöke lettem. Az Országos Idegenforgalmi Hivatal által 1993 decemberében összehívott Hőgyészi konferencián az egyesületünk képviseletében én vettem részt. Az ott elhangzottakról a közgyűlésünkön tájékoztattam a tagságot, és úgy döntöttünk, hogy amennyiben eljut a szervezés odáig, hogy megalakulhat az Országos Szövetség, annak feltétlenül legyünk a tagjai. Elnökünk javaslatára a közgyűlés megbízott az előkészítő munkában való részvétellel. A Falusi Turizmus Országos Szövetségének megalakulásakor a Szövetség Választmányának lettem tagja, és választmányi tagként és szakmai munkacsoport tagjaként részt vettem a minősítési rendszerünk kidolgozásában.

🌻Milyen szerepeket töltött be a FATOSZ-nál az elmúlt évek alatt?

A FTOSZ-nál választmányi tag, és alelnök (pénzügyi és általános) voltam, majd amikor 2001-ben FATOSZ lettünk, alelnök, Felügyelő Bizottság elnöke, majd minősítésért felelős alelnök 2017-ig. 2021-től ismét alelnöke vagyok a Szövetségnek.

🌻Ön szerint miért éri meg FATOSZ tagnak lenni?

Amikor indultunk – leszámítva a Falusi és Tanyasi Vendégfogadók Egyesületének a tagjait, akik 4 év fórral rendelkeztek velünk szemben – mindenki kezdő volt, hatalmas lelkesedéssel, maximális tenni akarással, és szinte minimális szaktudással. Szinte folyamatosan voltak szakmai tanfolyamok, egymás után jelentek meg azok a szakkönyvek, amelyekből az érdeklődők elsajátíthatták a falusi turizmus műveléséhez szükséges ismereteket. Rendszeresen megjelentek a Falusi Turizmus tájékoztatók, konferenciákon, kiállításokon, tanulmányutakon vettünk részt. Élő volt a kapcsolat a megyei szervezetek között, és a tagok között is. Sokan voltunk, és egyfelé mentünk, és a mondás igaz: egységben az erő! Sok mindent elértünk.

Hogy miért éri meg most is tagnak lenni? Egyrészt azért is, hogy a kivívott és még megmaradt eredményeinket (kedvezményeinket) tovább vihessük. Több mint negyedszázados szakmai munkánk révén továbbra is beleszólhassunk a jogszabályok ránk vonatkozó részeinek alakításába. Védjegyrendszerünk további működtetése révén a falusi turizmusba tévedt „kalandoroknak” mutassuk meg, hogy hogyan is néz az ki, aminek ők gondolják magukat.

🌻Hogyan változott az évek alatt a falusi turizmus?

Nagyon sokat, előnyére is, meg hátrányára is. A pályázatoknak köszönhetően a szálláshelyek jelentős része megújult, a komfort fokozat vetekszik a szállodákéval, a nyújtott szolgáltatások bővültek, a szállásadók többségének a szakmai felkészültsége is megfelelő. De azzal, hogy most már a világ végéről is lehet egy semmi közepén álló kacsalábon fogó palotát falusi szálláshelyként működtetni elveszíti a fogalmát, de főleg a tartalmát a falusi szálláshely. Az igazi falusi szálláshely hangulatot nem lehet közvetítőkön keresztül átadni. Meg lehet bízni egy helybélit az üzemeltetéssel, de az nem lesz a „portának a gazdája”, az alkalmazottként, megbízottként látja el a feladatot.

🌻Ha egy dolgot emelhetne ki az elmúlt 27 évből, mi lenne az?

Talán az első alkalom, amikor a Törzsök Tibiék által megépített Falusi házikóval megjelentünk az „UTAZÁS” kiállításon. Akkor nagyon jó érzés volt a FTOSZ tagjaként látni azt a sok látogatót.

 

Közzététel dátuma: 2022.02.11.