Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallása 2021-ben

A Kormány 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete alapján a következő intézkedések léptek hatályba 2021. január első napjától:

1. § Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet
a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig
a) a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési
kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és
megfizetnie,
b) az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell
megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett
adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.”

A turizmusfejlesztési hozzájárulást kizárólag elektronikusan küldhető be, benyújtásáról szóló hivatalos kitöltési útmutató érhető el ITT.

Forrás: magyarkozlony.hu, nav.gov.hu