Tudnivalók a turizmus újraindulásáról

A Magyar Turisztikai Ügynökség által összeállított jogértelmezés alapján kigyűjtöttük a szállásadók számára legfontosabb információkat.

“Az új szabályok a szálláshelyek, a vendéglátó üzletek, a szabadidős célú létesítmények működésével, a sportlétesítmények, kulturális események látogatásával, továbbá a maszkviseléssel kapcsolatban könnyítéseket vezetnek be, ugyanakkor egyes könnyítések, jogosultságok csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekre vonatkoznak, amennyiben igazolják a védettségüket.
Koronavírus ellen védett személynek a magyar hatóság által kibocsátott védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint azon személy minősül, aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és a koronavírus elleni védettségét a részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja.
Itt szükséges azonban felhívni, különösen a szálláshelyek és a vendéglátó üzletek figyelmét arra, hogy a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló KKM rendeletet a Nemzeti Jogszabálytárban (https://njt.hu/) akár napi szinten is szükséges ellenőrizni.
Az elfogadható külföldi okmányok mintái megtalálhatóak a Kormány hivatalos (https://kormany.hu/) honlapján.

A SZÁLLÁSHELYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A szálláshelyen való tartózkodás szabályai
A szálláshelyen a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat.
A szálláshely üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja megtagadja a szálláshelyre történő bejelentkezését annak, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a rendeletben meghatározott módon nem igazolja. Nem vonatkozik ez a szabály azokra a személyekre, akik üzleti, gazdasági továbbá oktatási tevékenység céljából érkeznek a szálláshelyre, továbbá a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek és a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodására.

Maszkviselési szabályok a vendégekre vonatkozóan
A szálláshelyen a vendég nem köteles maszkot viselni.

Maszkviselési szabályok a szálláshelyen foglalkoztatottakra vonatkozóan
A szálláshelyen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a szálláshely vezetője határozza meg. A szabályok meghatározása során a szálláshely vezetőjének figyelembe kell vennie, hogy amennyiben a foglalkoztatott személy a koronavírus elleni védettségét nem igazolja, azaz nem mutatja be a védettségi igazolványát, köteles az általános szabályok szerint maszkot viselni (orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje). Fontos szabály, hogy a szálláshely vezetője általánosan nem tilthatja meg a maszkhasználatot.

Zenés, táncos rendezvények
A szálláshelyen tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani.
A szálláshelyen családi esemény vagy magánrendezvény abban az esetben szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.”

Vigyázzunk egymásra!

Forrás: mtu.gov.hu