Rezsiköltség elszámolása magánszemély ingatlanában működő egyéni vállalkozásnál

Szja alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a saját lakóhelyén van a székhelye, hány százalékot számolhat és költségként rezsiszámlák (víz, áram, gáz, kéményseprődíj) összegéből? Van egy szabály, hogy a vállalkozó nevére érkezett számlának az adószámot tartalmaznia kell. Ebben az esetben mint magánszemély kapja a számlákat, ugyan áfát nem számolunk el, de elszámolhatók-e a számlák, amióta 2020. 07. 01-jétől online számla rendszeren keresztül kell jelenteni az adatokat? – kérdezte olvasónk. Lepsényi Mária adószakértő válaszolt.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény költségelszámolásra vonatkozó általános szabályai alapján [4. § (3) bekezdés], amennyiben a magánszemély olyan termék vagy szolgáltatás ellenértéke alapján kíván költséget elszámolni, amelynek értékesítője, illetve nyújtója az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott bizonylat kiállítására kötelezett, akkor a kiadás igazolására kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti bizonylat (ide nem értve a nyugtát) alkalmas.

Abban az esetben, ha a termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő ugyan adóalany, de a kérdéses ügylet során nem e minőségében jár el (például a telefon- és a villanyszámla esetében, ahol lakossági ügyfélként, nem vállalkozóként van a szolgáltatónál nyilvántartva), úgy – szakértőnk álláspontja szerint – nem kell feltüntetni a számlán a vevő, igénybevevő adószámát, akkor sem, ha egyébként ezzel rendelkezik. Így ilyen esetben a vevő adószámának 8 számjegyét nem tartalmazó számla is az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti bizonylatnak minősülhet, vagyis a számla alapján felmerült költség az szja-törvény értelmében igazolt költségnek tekinthető. Itt érdemes megjegyezni, hogy rezsiköltségek esetében az szja-törvény szerint a házastárs nevére kiállított számla is az elismert költségek alkalmas bizonylatának tekinti.

Az elszámolható költséget arányosítani kell az üzleti és a magáncélú használat arányában.

Forrás: https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Szja_ala_tartozo_egyeni_vallalkozas_koltseg_QW51WI?fbclid=IwAR3CaeQdhXc–pybB4BbryhpeVXhnLULbmzJpdqCSToMojJEku7ITTSQ7Lo