Módosult a számlarendelet, búcsút veszünk a PTGSZLAH nyomtatványtól

A napokban jelent meg a Magyar Közlönyben az egyes bizonylatolási kötelezettségekről szóló PM rendeletet módosító rendelet (17/2020. PM rendelet). A módosítások elsősorban a számlarendeletet érintik, és az áfatörvény módosítására valamint az új elektronikus számlázással kapcsolatos szabályokra reflektálnak. A részleteket megelőzően elevenítsük fel, hogy mi minden változik január 4-étől a számlázásban!

A számlázási adatszolgáltatásban megvalósuló változások

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) módosítása értelmében a számlára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség akár adóalany, akár nem adóalany részére kiállított számlára (számlával egy tekintet alá eső okiratra) vonatkozik továbbra is értékhatár nélkül. Az adatszolgáltatási kötelezettséggel nem lesz érintett az a számla, amelyet másik tagállamban teljesített ügyletekről nem adóalany részére állítottak ki, és amelyek után az adóalany adófizetési kötelezettségének az egyablakos (MOSS) rendszer alkalmazásával tesz eleget. Az adatszolgáltatási kötelezettség nemcsak a számlázórendszereket, hanem a kézi számlákat is érinti.

Emellett kibővült az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok köre is. A törvény melléklete rögzíti, hogy milyen adatok érintettek az adatszolgáltatással:

♦ az áfatörvény szerinti (kötelező) adatok;

♦ külföldi fizetőeszközben kiállított számlák esetében az árfolyam;

♦ a nem adóalany természetes személy részére kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adatszolgáltatás nem terjed ki a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybe vevőjének nevére és címére;

♦ amennyiben az adatszolgáltatással érintett számlával bizonylatolt ügylet belföldön kívül teljesített termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak tekintendő, akkor kötelező arról adatot szolgáltatni, hogy az ügylet az áfatörvény területi hatályán kívül esik (ezen megjegyzés sem kötelező tartalmi eleme a számlának, de mindenképpen javasolt feltüntetni azon).

A módosított jogszabályi követelményeket módosított adatszolgáltatási keretben kell megtenni. A NAV online 3.0 bevezetésével az adóhatóság egyrészről a jogszabályi változásoknak megfelelő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének keretrendszerét módosítja, emellett támogatja a számlafeldolgozási folyamatot, valamint az új rendszer egy új funkcióval – az elektronikus számlázás támogatásával – is kibővült.

Forrás: https://adozona.hu/2021_es_adovaltozasok/Modosult_a_szamlarendelet_as_az_afatorveny__1KHT9S?fbclid=IwAR0N9JTrhH5z8ZAidW9bqgEz45YLMWn17STdnlY9_w1THwWF4juqaG41s0U#utm_source=adozona.hu&utm_medium=email&utm_campaign=ado_daily&utm_content=201701_adozonauser