Járványügyi intézkedések szálláshely-szolgáltatókra vonatkozóan

Járványügyi intézkedések

  1. A szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenységgel érkező személyek tartózkodása megengedett.
  2. A szálláshelyen az ott foglalkoztatottak számára megengedett a tartózkodás.
  3. A védelmi intézkedések betartásáról a vendéglátó üzlet, illetve a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.
  4. Az Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szállás-hely szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80 %-át.

A megtérítés feltétele, hogy

a) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkozatott munkavállalók munkaviszonyát fenntartja 2020. november hónapra,

b) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti, és

c) a megtérítendő összeg számításának alapját azok a regisztrált foglalások képezik, amelyek az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak.

 

A szálláshely-szolgáltatással összefüggő rendelkezések vonatkoznak azokra, akik tényleges főtevékenységként

  • szállodai szolgáltatás (TEOÁR 5510) tevékenységet;
  • üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEOÁR 5520) tevékenységet;
  • kempingszolgáltatás (TEOÁR 5530) tevékenységet;
  • egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEOÁR 3390) tevékenységet végeznek.

 

Jogkövetkezmények

Az ellenőrzés során a kötelezettség megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírság szabható ki, illetve a helyiség, terület, intézmény, valamint a helyszín legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárható.

A rendelet 2020. november 11-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. december 11-ig lehet alkalmazni.