GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről

Az újabb védelmi intézkedéseket a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet tartalmazza. A 484/2020. (XI. 10.) Korm.rendelet pontos szövege ITT olvasható.

A korlátozások minden szálláshelyre vonatkoznak?

Igen. A korlátozások valamennyi szálláshelytípusra vonatkoznak.

A szálláshelytípusokat a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet tartalmazza, amely IDE kattintva elérhető.

Milyen időszakra vonatkoznak a korlátozások?

A korlátozások a 2020. november 11. és 2020. december 11. 24:00 óra közé eső időszakra érvényesek.

A 2020. november 11. és 2020. december 11. éjfél közötti foglalások csak akkor valósulhatnak meg, ha üzleti, gazdasági, oktatási céllal érkezik a vendég, vagy a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó személyek, vagy kirendelt egészségügyi dolgozók szolgálatteljesítés kapcsán szeretnének megszállni.

A jelenleg hatályos (2020. november 11.) szabályozás értelmében várhatóan 2020. december 11. éjfél utáni időszakra a szálláshelyek fogadhatnak vendégeket. Ugyanakkor figyelemmel arra, hogy a járványügyi helyzet alapján a szabályok változhatnak, ezért javasoljuk, hogy mindig kövesse nyomon az aktuális szabályozásokat, korlátozó intézkedéseket.

Milyen vendégeket fogadhatok a korlátozások ideje alatt?

A korlátozások ideje alatt kizárólag olyan vendégek fogadhatók, akik üzleti, gazdasági, oktatási céllal érkeznek, vagy a Magyar Honvédség, illetve rendvédelmi szervek állományába tartozó személyként, továbbá egészségügyi dolgozóként szolgálatteljesítés céljából kívánnak megszállni.

Hogyan igazolhatom, hogy milyen céllal érkezett hozzám a vendég?

 

A jogszabályoknak való megfelelés érdekében a szálláshely érdeke, hogy igazolni tudja a 484/2020. (XI. 10.) Korm.rendelet szerinti előírásoknak való megfelelést. Ezért célszerű a vendéget felhívni arra, hogy igazolja a szálláshelyen való tartózkodásának üzleti, gazdasági vagy oktatási célját, a Magyar Honvédség, illetve rendvédelmi szervek állományába tartozó személyek, továbbá az egészségügyi dolgozók esetében pedig azt a körülményt, hogy szolgálatteljesítés céljából, a szolgálat teljesítésének időtartamára kívánnak megszállni. Erre a célra jellemzően valamilyen okirat, igazolás elfogadható, amely a jelzett cél alátámasztására alkalmas.

Mivel az igazolás a szálláshelynek szól, mindenképpen indokolható a szálláshely igénybevétele jogszerűségének igazolása érdekében kiállított eredeti irat szálláshely általi megőrzése, legalább olyan időtartamra, amíg a vendég a szálláshelyen tartózkodik, és így ennek jogszerűsége ellenőrzésével számolni kell.

A szálláshelyen levő vendégeknek valóban távozniuk kell 2020. november 11. éjfél után?

Ha a 2020. november 11. napján a szálláshelyen megszálló vendég tartózkodása nem üzleti, gazdasági, oktatási célú, vagy a vendég nem a Magyar Honvédség, illetve rendvédelmi szervek állománya keretében, vagy egészségügyi dolgozóként teljesített szolgálat céljából tartózkodik a szálláshelyen, 2020. november 11. napján el kell hagynia a szálláshelyet.

A 2020. november 11-én távozó, nem üzleti, gazdasági, oktatási célból tartózkodó vendégek részére kiállítható-e számla?

Igen.

Mit tegyek, ha a vendég nem akar távozni?

A szálláshely-szolgáltató  felelőssége, hogy a vendég elhagyja a szállást. Ha a vendég nem akar távozni, a szálláshely-szolgáltató kérheti a hatóság segítségét.

Rögzíthetek-e szabadidős célú foglalásokat a 2020. december 11. utáni időszakra?

A szabadidős célú foglalásokat folyamatosan lehet regisztrálni, de kizárólag 2020 december 11. utáni érkezéssel. Ugyanakkor figyelemmel arra, hogy a járványügyi helyzet alapján a szabályok változhatnak, ezért javasoljuk, hogy mindig kövesse nyomon az aktuális szabályozásokat, korlátozó intézkedéseket.

Milyen lehetőségeim vannak az érintett időszakra eső aktív foglalásokkal kapcsolatban?

A korlátozásokkal érintett időszakra vonatkozó aktív foglalások esetén az alábbi lehetőségei vannak:

  1. Jövőbeli dátumra történő módosítás
  2. Dátum nélküli módosítás
  3. Foglalás lemondása

Mit tud tenni a szálláshely, hogy beállítsa, nem fogadhat vendéget az érintett időszakban?

Elsősorban a kapacitások kezelését javasoljuk, amennyiben üzleti utazók foglalásaira számítanak a szálláshely partnereink. Ha egy szálláshely nem fogad vendéget, azt a saját információs felületein és az igénybe vett szállásközvetítő oldalakon tudja jelezni. Az NTAK-ban beállítási kötelezettség nincs, a napi adatszolgáltatási kötelezettség azonban továbbra is fennmarad.

Törölhetőek-e november 8-a után lemondott vagy lemondandó foglalások a szálláshelykezelő szoftverből?

Igen. A szálláshelyen minden ügyviteli folyamat folytatható a szálláshelykezelő szoftverekben, mert az NTAK-ban rendelkezésre áll a szálláshelyek 2020. november 8-i foglalási állománya. A későbbi foglalástörlések nem befolyásolják az állományt, ahogyan az igényelt támogatás elbírálására sincsenek hatással. A lemondott vagy lemondandó foglalás törölhető, a napok lezárhatóak. Fontos azonban, hogy az NTAK adatszolgáltatásnak folyamatosnak kell lennie még akkor is, ha a szálláshely bezár, minden napról adatot kell szolgáltatni. Ehhez az NTAK-ban a nyitvatartási időt kell módosítani, és ¬– ha a szálláshelykezelő szoftver kínál ilyen megoldást – az automatikus napi zárást be kell állítani.

Be kell-e zárnia a szálláshelynek a korlátozás időtartama alatt a wellness részlegét? Milyen szankcióra számíthatok ennek megszegése esetén?

Igen, figyelemmel arra, hogy a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében a korlátozás időtartama alatt a szálláshely üzemeltetője a szálláshelyen kialakított uszodákat, edzőtermeket, fitnesztermeket, fürdőket köteles zárva tartani. Ha a szálláshely a fentieken kívül egyéb, a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti helyszínnel is rendelkezik, úgy azokat is köteles az üzemeltetőnek zárva tartania.

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező előírások betartatásáról az üzemeltető köteles gondoskodni, amelyet a rendőrség ellenőrizhet. Az előírások megszegése esetén a rendőrség 100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki, illetve 1 naptól 1 évig terjedő időtartamra bezárathatja a szálláshelyet. A rendőrség az előbb felsorolt szankciók közül bármelyiket alkalmazhatja külön  és együttesen is.

A rendőrség határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban bíróság előtt megtámadható.

Mi a teendő, ha a korlátozás időtartamára foglal egy vendég?

Ha a korlátozás időtartamára foglal egy vendég, javasoljuk, hogy a szálláshely-szolgáltató egyeztessen a vendéggel az utazás céljáról. Amennyiben nem üzleti, gazdasági, vagy oktatási célú tartózkodásra vonatkozik a foglalás, vagy nem olyan, a rendvédelmi szervek állományába tartozó személytől, továbbá egészségügyi dolgozótól érkezik, akinek a szálláshelyen történő tartózkodását szolgálatteljesítés indokolja, javasolja a vendégnek, hogy mondja le a foglalást.

Visszajár-e a vendégeknek az előleg és a kötbér?

A 2020. november 11. és december 11. éjfél közötti időszakra az állam  jogszabály erejénél fogva korlátozza a szálláshelyek és vendégek közötti szerződéseket. A rendelet értelmében ezek a szerződések ellehetetlenülnek, amennyiben a vendég nem igazolja a kormányrendeletben megengedett utazási célt. Ennek megfelelően a foglalásokra, a kötbér és az előleg szabályokra a polgári jog szabályait kell alkalmazni.

Hogyan kaphatom meg a lemondott foglalások után a kieső bevételem 80%-át?

A szálláshelyeknek az állam megtérítheti a 2020. november 11. és a 2020. december 11. közötti időszakra vonatkozó foglalások után számított nettó bevétek 80%-át, feltéve, hogy:

  • a szálláshely az NTAK-ban regisztrált 2020. november 8-ig;
  • a szálláshely tényleges főtevékenysége szálloda szolgáltatás (TEÁOR 5510), üdülési és egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520), kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530), egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590);
  • az adott foglalásnak az NTAK-ban való regisztrálására sor került 2020. november 8-ig;
  • a szálláshely fenntartja a 2020. november 8-án foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát;
  • a szálláshely kifizeti a munkavállalók bérét.

Fontos, hogy a 80%-os támogatásra csak a meghiúsult foglalások után jogosult a szálláshely-szolgáltató.

Abban az esetben például, ha a gazdasági célú szálláshely foglaláskor a vendég ténylegesen a szálláshelyen tartózkodik és a szolgáltatás ellenértékét megfizeti a szálláshely-szolgáltatónak, a szolgáltató nem jogosult a támogatásra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a támogatási igény benyújtására vonatkozó részletszabályokat tartalmazó kormányrendeletet a Kormány a későbbiekben hirdeti ki, kérjük mindig kövesse figyelemmel a megjelenő jogszabályokat.

Melyek a maszkviselésre vonatkozó szabályok?

A kötelező maszkviselésre vonatkozó szabályok megerősítését a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet tartalmazza, melyet ezen a linken érhet el.

Lehet-e rendezvényt szervezni a korlátozás időtartama alatt a szálláshelyeken?

Nem. A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet általános tilalmat ír elő a rendezvények szervezésére és megtartására. A tilalom vonatkozik a lakodalomra is.

Melyek a kijárási tilalomra vonatkozó szabályok?

A kijárási tilalom este 8 óra és reggel 5 óra közötti időtartamra vonatkozik. Ezen időtartam alatt mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Nem vonatkozik a kijárási tilalom az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetre, az életvédelmi célra, a munkavégzés céljára, valamint arra az esetre, ha valaki a lakóhelyéről, tartózkodási helyéről, szálláshelyéről a munkahelyre, illetve a munkahelyről a lakóhelyére, tartózkodási helyére, szálláshelyére menet miatt tartózkodik közterületen. A munkahelyre, valamint az onnan történő hazautazás esetére az érintett személynek okirati igazolással kell rendelkeznie, amelyre vonatkozó minta a kormány hivatalos honlapjáról letölthető: https://kormany.hu/hirek/kijarasi-tilalomrol-szolo-igazolas

Milyen szabályok vonatkoznak a vendéglátó üzletekre?

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamra lehet tartózkodni. Ez alól kivételt képeznek például a szálláshelyeken található éttermek, bárok, ahol kizárólag a szállóvendégek részére megengedett a tartózkodás, és a részükre történő étel és ital felszolgálás.

Megengedett-e az ételek házhozszállítására vonatkozó szolgáltatás a kijárási tilalom időtartama alatt is?

Igen, az ételek házhozszállításának szolgáltatása megengedett a kijárási tilalom ideje alatt is, hiszen a kiszállítás során munkavégzés történik, a munkát végző pedig mentesül a kijárási tilalom alól.

A kiszállítással foglalkozó étterem meddig lehet nyitva?

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet az üzletek tekintetében rögzíti, hogy reggel 5 óra és este 7 óra között tarthatnak nyitva, ugyanakkor kimondja, hogy a vendéglátó üzlet e tekintetben nem minősül üzletnek. Figyelemmel arra, hogy a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a vendéglátó üzletek működése tekintetében a nyitvatartási időről külön nem rendelkezik, az üzletekre vonatkozó korlátozás alól pedig a vendéglátó üzleteket kiveszi, ezért a kiszállítással foglalkozó étterem nyitvatartási ideje nem korlátozott.

Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében az ott foglalkoztatottakon kívül csak az elvitelre alkalmas étel kiadása és szállítása érdekében, kizárólag az ehhez szükséges időtartamig tartózkodhat más az étteremben.

Az üzleti/gazdasági/oktatás céljából érkező utazók fogadása csak egyéni vendégekre vonatkozik, vagy akár csoportokat is fogadhatunk így?

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet nem tartalmaz korlátozást arra, hogy az üzleti, gazdasági, oktatási célú tartózkodás tekintetében csoportok nem szállhatnak meg a szálláshelyen.

Ha oktatás céljából érkeznének vendégek, akkor az oktatást megtarthatják a helyszínen, vagy ez már rendezvénynek minősül?

A szálláshelyeken megrendezett oktatási tevékenységekre tipikusan konferenciák keretében kerül sor, amelyek jelenleg a rendezvények szervezésére és megtartására vonatkozó általános tilalom miatt nem tarthatók meg.

A szálláshelyen lakó vendégek részére korlátozás nélkül adható reggeli/ebéd/vacsora?

A hatályos szabályozás nem korlátozza a szállóvendégek számára a szálláshelyek éttermeiben, bárjaiban való tartózkodást, valamint az ott történő étel- és italfogyasztást.

Munkások elszállásolhatók-e a szálláshelyen a korlátozások időtartama alatt?

A munkások munkavégzés céljából történő tartózkodása a szálláshelyen üzleti, gazdasági célnak tekinthető. Amennyiben ez igazolható a szállóvendégek esetében, úgy tartózkodásuk a szálláshelyen megengedett.

A korlátozó intézkedések vonatkoznak-e az olyan ingatlanokra, amelyek érintkezésmentesen bérbeadhatók? (Ahová személyzet nem jár, és a tulajdonos sem tartózkodik ott.)

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 23. pontja értelmében szálláshely-szolgáltatásnak minősül az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása. Ha az érintett ingatlan tulajdonosa rendelkezik a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti szálláshely-üzemeltetésre vonatkozó működési engedéllyel és az ingatlant e szolgáltatás keretében bocsájtja a vendégek rendelkezésére, az szálláshely-szolgáltatásnak minősül.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet valamennyi szálláshely-szolgáltatóra kiterjeszti a korlátozó intézkedéseket, függetlenül attól, hogy a szálláshelyként funkcionáló ingatlanban tartózkodik-e a vendégeken kívül más személy. A szálláshelyen a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében csak az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek, továbbá a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása megengedett.

Az este 8 óra és reggel 5 óra közötti, a szálláshelyen való tartózkodási kötelezettség esetében a szállóvendégnek este 8 óra után kötelező-e a szobájában tartózkodnia, avagy a szálláshelyen való tartózkodási kötelezettség teljesül abban az esetben is, ha a szállóvendég nem a szobájában, de a szálláshely területén (lobbi, bár, étterem stb.) tartózkodik?

A szállóvendég nem sérti meg a kijárási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket akkor, ha este 8 óra és reggel 5 óra között a szálloda területén, a vendégek által egyébként jogszerűen igénybe vehető helyiségekben tartózkodik. Nem tartózkodhat azonban a szálláshely területén lévő moziban, edző- és fitneszteremben, uszodában, tehát a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt helyiségekben.

A gyógy-, vagy orvosi kezelés miatt érkező vendégek megszállhatnak-e a szálláshelyen?

Az ilyen célból érkező vendégek fogadása a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálya alatt nem megengedett.

Fogadható-e olyan vendég a szálláshelyen, aki abból a célból érkezett, hogy a fertőzött családtagjától elkülönülten töltse el a karantén időtartamát?

Az ilyen célból érkező vendégek fogadása a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálya alatt nem megengedett.

Hosszú távra (albérlet céljából) kivett szobában maradhat-e/fogadható-e a vendég? Ha fogadható az ilyen vendég, akkor az ilyen tartózkodást mely kategóriának kell minősítenie a szállásadónak?

Amennyiben a szálloda tartósan, gyakorlatilag a lakhatás átmeneti megoldása céljából, az erre vonatkozó speciális üzleti feltételekkel ad ki szobát az ügyfél részére, az nem a klasszikus szálláshely-szolgáltatásnak feleltethető meg. Ilyen esetben a szoba a vendég vonatkozásában inkább tartózkodási helyként értelmezhető.

A szálláshelyen tartózkodó vendégek tarthatnak-e munkamegbeszélést, értekezletet?

Amennyiben a vendégek jogszerűen tartózkodnak a szálláshelyen, akkor magánrendezvénynek minősülő összejöveteleket akkor tarthatnak, ha az azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

 

Forrás: https://mtu.gov.hu/cikkek/gyakran-ismetelt-kerdesek-a-veszelyhelyzet-idejen-alkalmazando-vedelmi-intezkedesekr-l-2032?fbclid=IwAR1NKFtYy62HrNJGVU24PwPKpOLNteCympwnoMDgMqJXChKBk0HwNrlijMQ