FATOSZ születésnapi kampány

Születésnapi kampányunk 2022-ben is folytatódik. Az újév során Szövetségünk tagjaival készítünk interjút. A megkérdezettek között többen már a kezdetektől részt vettek/vesznek a FATOSZ munkájában és mindennapjaiban. Most Önök is megismerhetik a történetüket.

Ezen a héten a Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület elnökével, dr. Fekete Mátyással készült interjút olvashatják, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni eddigi és jövőbeni munkáját.

🌻Mióta aktív tagja Ön Szövetségünknek?

Alapítás, 1994 óta.

🌻Kérem, meséljen arról, milyen emlékei vannak arról, amikor csatlakozott a FATOSZ-hoz?

Számomra nagy megtiszteltetés volt, hogy az alapítás évében már főiskolai docensként tanítottam a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán Budapesten, amelyet dr. Csizmadia László irányított. Ennek köszönhető, hogy aktív részese lehettem a FATOSZ (akkor még csak FTOSZ) megalakulásának. Átéltem a kezdeti lelkesedést és azt, hogyan lesz a FATOSZ egyre ismertebb és elismertebb. Megtapasztalhattam az első időszakban még direkt tagság feltétel nélküli összetartását, hiszen a megyei egyesületek csak később alakultak meg, a FATOSZ-ból csak később lett a megyei egyesületek szövetsége.  Azóta is azt vallom, hogy csak az lehessen, legyen a FATOSZ vezetője, aki maradéktalanul tovább tudja vinni Csizmadia tanár úr örökségét, aki teljes mellszélességgel nyíltan kiáll a tagságért.

🌻Milyen szerepeket töltött be a FATOSZ-nál az elmúlt évek alatt?

Tizennyolc éve vagyok a Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület elnöke. A FATOSZ mindenkori elnökségét kezdettől fogva igyekeztem maximálisan támogatni, segíteni. Ez az elkötelezettség független attól, hogy éppen volt-e, van-e választott tisztségem országosan, vagy nem. Amúgy 2014-2021 között a FATOSZ egyik alelnöke is voltam.

🌻Ön szerint miért éri meg FATOSZ tagnak lenni?

A vidéki-falusi turizmus szolgáltatói egyenként képtelenek érvényesíteni az érdekeiket, ehhez össze kell fogniuk. E nélkül sohasem lesznek elismert tényezők sem a jogalkotók, sem pedig a jogalkalmazók szemében. Még egy megyei egyesület is kevés önmagában, hogy hallatni tudja a hangját kormányzati, vagy önkormányzati szinten, hogy ki tudja védeni az olyan korlátozási javaslatokat, amelyeket más, nagy befolyású szakmai szervezetek önös érdekből tesznek.

🌻Hogyan változott az évek alatt a falusi turizmus?

Az alapító tagság kiöregedett, jelentősen átalakult, amely részben annak köszönhető, hogy maga a vidék, a magyar falu is átalakult. A generációváltást a fogyasztói igények folyamatos változása kísérte, amellyel szemben elvárható a kínálati oldal rugalmas alkalmazkodása. Ennek a szervezésében is nagy szerepe lehet a FATOSZ-nak és a tagszervezeteinek. A pandémia éveiben a vidék, a falu szerepe felértékelődött, mert egy kisebb, és inkább a családi méretekhez igazodó vendégfogadás körülményei között úgy lehet valaki óvatos, hogy miközben kitör az elzártságból, nem kell lemondania a turisztikai élményekről.

🌻Ha egy dolgot emelhetne ki az elmúlt évekből, mi lenne az?

Talán két üzenetet emelnék ki, amelyek akár a tagtoborzást és a generációváltást is segíthetik. Az egyik, hogy ha voltak és vannak is eltérő vélemények a FATOSZ-on belül, amely egy demokratikusan működő civil szervezetnél természetes, elmondható, hogy a viták közben a vidéki-falusi turizmus jövője motivál kivétel nélkül minden tagot és választott vezetőt.

A másik, hogy meggyőződésem szerint a FATOSZ ereje elsősorban a tagságában áll, ezért fontos, hogy minél több tagunk legyen, és a szövetségen belül senki se elégedjen meg a szimpla tagsági viszonnyal, hanem legyenek aktívak, osszák meg tapasztalataikat, véleményüket. Elengedhetetlen, hogy a megyei egyesületek tagsága legyen annak tudatában, hogy az országos összefogás is van olyan fontos, mint a helyi, a tagságnak van elnöksége és nem fordítva!

 

 

 

 

 

 

 

 

A közzététel időpontja: 2022.02.18.