FATOSZ születésnapi kampány

Születésnapi kampányunk 2022-ben is folytatódik. Ezen a héten egy megemlékezéssel készültünk Dr. Csizmadia Lászlóról (1937-2020), Szervezetünk örökös tiszteletbeli elnökéről. Olvassák el a FATOSZ alelnökének, Dr. Szabó Gézának az írását, amelyben emléket állít a Tanár úr életének és munkásságának.

 

Dr. Csizmadia László (1937-2020) a FATOSZ örökös tiszteletbeli elnöke

Már több mint egy éve búcsúztunk el a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének örökös tiszteletbeli elnökétől, Dr. Csizmadia Lászlótól. A Tanár Úr, Elnök Urunk a hazai turizmus és vendéglátás szakma megalapozó és meghatározó egyénisége volt. A szinte határtalan aktivitása kiterjedt a gasztronómián, a borkultúrán és a szakmai képzések rendszerén át a vidéki turizmus számos formájáig. Ebben a gazdag és színes csokorban a vidék turisztikai fejlesztése, a klasszikus falusi turizmus egy meghatározó részt képezett. Dr. Csizmadia László még a Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola főigazgatójaként, a 90-es évek elején keresett támogatókat a falusi turizmus fejlesztéséhez, a vidék turisztikai felemeléséhez. Elragadó személyiségével és szakmai felkészültségével ott bábáskodott a Falusi Turizmus Országos Szövetségének 1994-es alapításánál, majd alelnökként aztán 2002 és 2015 között elnökként vezette csapatát a vidéki turizmus szervezésének és működtetésének igencsak rögös útján. Hozzáértő és lelkes vezetésével mozgósította tagságunkat, elismertette működésünket a szakmai partnereink és a döntéshozók előtt egyaránt. Elnöki működése – a külső körülmények nehezedése ellenére is – sikerekkel ajándékozta meg a falusi turizmusban dolgozó vendégfogadókat és az azokat összegyűjtő szervezeteket egyaránt. Neve már régóta összeforrott a falusi turizmussal. Szakmai tevékenységével, aktivitásával elismertette itthon és külföldön egyaránt azt, amit magyar falusi vendégfogadásként emlegetnek. Elkötelezettsége a vidék fejlesztése és azon belül a vidék turizmusának erősítése iránt az altruista attitűd példáját jelentette valamennyiünknek. Az a kiváló szakember volt, aki a hazai turizmus és ezen belül a falusi vendégfogadás nehéz időszakaiban is látta a reményt. Innovatív elme volt, aki új ötletekkel és megoldásokkal mozdította előre a minőségi falusi vendégfogadás hazai megerősödését. Kedves ember volt, aki személyes példájával, jó magyar emberként örömet tudott plántálni másokba is. Nagy gasztronómusként, a magyar borkultúra elhivatott képviselőjeként, a magyar dalkultúra kiváló hangú megjelenítőjeként, olyan kapukat nyitott meg a falusi turizmus számára, amelyek nagyban segítették szakterületünk elismertetését és fejlesztését. Dr. Csizmadia László az Európai Falusi Turizmus Szövetség (EUROGITES) alelnökeként sokat tett a hazai falusi turizmus nemzetközi kapcsolatrendszerének kialakításáért. Ám bizton állítható, hogy számára még ennél is fontosabb volt a határon túli magyar szervezetekkel, a magyar kultúrát és turizmust támogató közösségekkel való együttműködés erősítése.

Megbecsülve áldozatos és eredményes munkáját 2015-ben a FATOSZ május 27-i közgyűlése a szövetség örökös tiszteletbeli elnökévé választotta.

 

Közzététel időpontja: 2022.02.04.