FATOSZ születésnap – hír a kezdetekről

Folytatjuk a FATOSZ 27. évfordulója alkalmából indított 1 éves kampányunkat. A mai napon egy, a Kisalföld 1994-es számában Szövetségünkről megjelent cikket szeretnénk Önökkel együtt felidézni Kelecsényi Rita tollából.

Falusi turizmus: egy lépés előre

Rendkívüli közgyűlést tartott június 11-én, szombaton a Falusi Turizmus Országos Szövetség a Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi Főiskola tanácstermében Budapesten.

A tagszervezetek összehívása azért vált szükségessé, mert az április 9-én megtartott alakuló közgyűlésen még nem döntöttek a tagdíjak mértékéről, ezenkívül már elérkezett az idő az éves munkaprogram megvitatására, munkakapcsolatok kialakítására.

A szövetségnek 33 alapító tagszervezete van, akik ezen a közgyűlésen újabb 6 társat fogadtak soraikba, köztük a Dunaszegi Faluszépítő Egyesületet is. Így megyénk már 2 taggal képviselteti magát ebben a szakmai szövetségben, amely élvezi az OIH (Országos Idegenforgalmi Hivatal) bizalmát és 5 millió forint éves támogatását.

A szövetség kérte felvételét az EUROGITES-be, a Falusi Turizmus Szövetségének Nemzetközi Szervezetébe. Ennek vezetője 2 újságíróval a tervek szerint augusztus végén, szeptember elején látogatna Magyarországra 2 hétre, hogy több régió falusi turisztikai kínálatába betekintést kaphasson.

A TIT kérte a szövetség támogatását a Vendégvárók Falusi Turizmus távoktatási képzési rendszerének reklámozása és szakmai segítsége céljából. A szövetség támogatásáról biztosította a TIT másfél éves kemény munkával elkészített távoktatási programját, és a szakmai finomításokhoz felajánlotta segítségét. Javasolták, hogy a szövetség regionális, megyei tagszervezeteinek legyen olyan munkatársa, aki ezt a tanfolyamot elvégzi, ezzel is növelve a falusi turizmus szakmai színvonalát országszerte.

A szövetség 4 munkacsoportot hozott létre:
– Az érdek-képviseleti munkacsoport szakértők bevonásával kidolgozza az adózási, infrastrukturális, hitelfelvételi és egyéb javaslatait, majd eljuttatja az OIH-hoz és más kompetens döntéshozókhoz.
– A szakmai munkacsoport feladatai közé tartozik kimunkálni a nemzetközi trendek adaptálásával az egyes szolgáltatások osztályba sorolásának, minősítésének kritériumait, módját, emellett ők foglalkoznak a falusi turizmus oktatásának széles körű elterjesztésével, a tananyagok véleményezésével is.
– A marketing-munkacsoport legsürgősebb feladata számba venni a szövetség kínálatát, megszervezni az értékesítést egy marketingterv kidolgozásával.
– Az ökoturizmus-munkacsoport célja, hogy a hazai és nemzetközi viszonyokat összehasonlítsa, és a szövetség által követendő célokat kimunkálja a falusi turizmus, ökoturizmus, környezetvédelem összefüggésrendszerében.

Megyénk a szakmai és marketing-munkacsoport munkájában vesz majd tevékenyen részt.

A résztvevők tapasztalataikról is beszámoltak a közgyűlésen és szomorúan vettük tudomásul, hogy jelenleg minden 50 új, a falusi turizmusba bekapcsolódni szándékozó közül csak 5 piacképes és átlagosan 2-3 év telik el addig, amíg eljutnak arra a szintre, hogy színvonalasan tudják kiadni házukat.

Beszámolómat azonban egy örömteli bejelentéssel szeretném zárni. Ez év októberére várható annak a kiadványnak a megjelenése, amelyet az OIH megbízásából a Falusi Turizmus Országos Szövetségének egyik tagszervezete készít a falusi turizmus jelenlegi hazai kínálatáról. A kiadvány célja, hogy teljeskörűen mutassa be ezeket a szálláshelyeket. Mivel hatalmas anyagról van szó, kistérségi bontásban szerkesztik, cserélhető oldalakkal a házakról. Ez a katalógus 100.000 példányban jelenik meg először németül, majd magyarul az Utazás ’95 kiállítás idejére.

Az eredeti cikk ITT érhető el.