Az őstermelői kedvezményes adózásba tartozhat a falusi és agroturizmus

„Kibővül az őstermelők tevékenységi köre a kiegészítő tevékenységekkel, amelyek között vannak pl. a falusi és agroturisztikai tevékenységek is”, mint erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara híreiből is értesülhettünk, amelyet már a kormány is elfogadott.

A kedvező változásokat a Kislépték Egyesület is segíteni próbálta azzal, hogy eljuttatta a Kamara részére, valamint számos előadás során a termelők felé is, a H2020 774208 BOND projekt eredményeként összeállított nemzetközi jogi jógyakorlat példáit. Ezek között szerepelnek olyan módszerek, fogalomalkotási jó gyakorlatokat, amelyek a gazdaságok több lábon állását segítik elő.

A termelők fenntarthatóságához szükséges a támogató adózási szabályozó keretek megalkotása, amelyek ösztönzik a mezőgazdasági termelést, a feldolgozást és élelmiszer előállítást, a kapcsolódó szolgáltatásokat, a falusi turizmust, a családi gazdaságok létrejöttét.

A családi gazdaságok létrejötte, a bevezetett agroturisztikai szolgáltatások bevétele segíti a helyben maradást, a megélhetést. Fogyasztói igény is van a gazdaságban rendezett eseményekre, mint a szüret, a disznóvágás, sajtkészítési ismeretek vagy főző kurzusok tudásátadása. A gazdaságban kialakított szállás, pedig magas hozzáadott értékkel kínálható.

Az új őstermelői adózás tervezete segítené a vidéken, a minőségi szolgáltatásból és termék előállításból élő családokat, akik közül sokan kreatív, értelmiségi, aktív közösségi emberek is, akik a digitáliskommunikációt is már sikerrel alkalmazzák. Németországban pl. erre szakosodott „élmény parasztok” fogadják a vendégeket. Ausztriában, a gazdaságokban létrehozott Kneipp ösvények, a dézsa-, vagy szénafürdők a népszerűek.

A járvány okozta helyzetben, sokan a hazai turizmus felé fordultak. A biztonság mellett, az élményszerzés továbbra is elsődleges cél. Az élményekre koncentráló üdülőkörzetek szállodái mellett, a magánszállások, a falusi és agroturisztikai szolgáltatók is több esélyt kaphatnak a megváltozott belföldi turizmusban. Cél, hogy legyen minőségi termék és szolgáltatás, színvonalas szállás, színes programkínálat, hagyományos és innovatív élménycsomag kínálat.

A Kislépték Egyesület a H2020 BOND nemzetközi projektben olyan jogi jógyakorlatokat gyűjtött, amely tovább segítheti a termelőket, és számos jó példát tárt fel a motiváló szabályozásra, amelyeket érdemes bevezetni Magyarországon is.

A mezőgazdasági tevékenység az európai országok többségében kis méretű, családi gazdaságokban folyik, ezért jó gyakorlatnak tartjuk, hogy a tagállamok jelentős részében, az adózás az üzemmérettel összefüggésben került kialakításra. Ausztriában, a mezőgazdasági tevékenység meghatározása rugalmas, és egy bizonyos szintig nem jelent külön vállalkozási kötelezettséget. A mezőgazdasági termelés mellett végezhető külön melléktevékenység és házi mellékfoglalkozás is. Mezőgazdasági tevékenység a feldolgozás, paraszt vendégasztal, mustkimérés, szobakiadás is, 10 ágyig.

Beemelték az elsődleges termékek körébe a hagyományos sajtokat, aszalt gyümölcsöket, savanyú káposztát, gyógy és fűszernövényeket, gyümölcsbort, préselt zöldség-, és gyümölcsleveket, mézsört, és a szörpöt is. A házi mellékfoglalkozás külön működési engedély nélkül végezhető, melynek egyik fő tevékenységi területe a szobakiadás. A széles tevékenységpaletta lehetőségeihez kedvezményes adózási szabályok is társulnak. Az osztrák szabályozásban, 33 000 EUR (közel 12 Millió) bevételi értékhatárig a másodlagos és a kiegészítő tevékenységek is a mezőgazdasági tevékenység adózás keretébe tartoznak. Az adózási adminisztrációt könnyíti meg az is, hogy Ausztriában a házastársak közösen adhatják be adóbevallásukat, csakúgy, mint Romániában.

Horvátországban a családi agrárgazdaságok (OPG) a jövedelmük nagy részét mezőgazdasági és a hozzá kapcsolódó kiegészítő tevékenységekből szerzik, a családtagok munkájára, ismereteire és készségeire építve.  Kiegészítő tevékenység lehet, a mezőgazdasági termékek és élelmiszer előállítása (nagy részben saját termelésű nyersanyagból, de kisebb arányban vásárolhat más mezőgazdasági termelőtől is) Kézműves termékek előállítása (pl. fonott szalma, fatermékek, méhviasz, szappanok, agyag, üveg.) Vendéglátás, turisztikai szolgáltatások nyújtása (a vendéglátás pl. történhet a családkonyhájában, ebédlőjében. A felkínált élelmiszernek/italnak túlnyomórészt az OPG sajáttermeléséből kell származnia, vagy más OPG-ből kell beszereznie.) Kapcsolódó egyéb tevékenységek lehetnek az ismeretátadás, rendezvények, bemutatók. Ezen túl a biomassza, a trágya, a víz, a szél és a napenergia termelése és megosztása, a megújuló energiaforrásokból származó bevétel is.

A BOND projektben vizsgált tagállamok zömében az adórendszer elismer egy olyan alacsony gazdaságméretet /ezt általában a bevétel, vagy a jövedelem bizonyos nagyságrendjében határozzák meg/, amely alatt nem kell adót fizetni: pl. Csehországban – 780 euro bevétel, Szlovákia – 4035 EUR, Ausztria – 11 000 EUR, Horvátország – 11.400 EUR, Norvégia 6.580 EUR.

Magyarországon a NAK bejelentése szerint, az éves minimálbér ötszörösének, 2020-as minimálbér értéken megközelítőleg 10 millió forintnak megfelelő éves, támogatás nélküli bevételig az őstermelők adómentesek maradhatnak, az ebbe a kategóriába tartozó őstermelők nem fizetnének szja-t és szocho-t , 2021 januártól.

A BOND Norvég projektpartner az általa szervezett tanulmányút során bemutatott egy oktatófarmot. Liza Farmja egy tipikus norvég faház., ahol a megérkezéskor, a bevezető utat szegélyező nyírfaerdejükben, szalmával kialakított helyen ősi juhfajta fogadja az érkezőt. A juhokat saját fogyasztásra tenyésztik. Az oktatások színhelye egy, az istállótól plexi látványfallal lehatárolt épület több tűzhellyel, edényekkel, eszközökkel, kéz mosóval, mosogatóval. A látványfal mögött az infra lámpa alatt, a kiscsirkék szaladgáltak. Középen, nagy 10-12 fő részére is kényelmes asztal lett kialakítva. Minden résztvevőnek piros kötényt kell felvenni. A beöltözés után helyi termékek kóstolója következik. Friss kenyér, lekvár, vaj, szörp. A foglalkozáson készített cipókat kis péklapáton az udvari kemencében lehet kisütni. Liza a jövedelmét a tudásátadó kurzusokból szerzi. Egész évben vannak kurzusai, pl. Fűszerkert tervezés és gondozás, fűszerek felhasználása; bio kertművelés; befőzés, tartósítás; kenyérsütés; kolbász vagy sajt készítés.

A Kislépték Egyesület, a BOND keretében 2020 júliusában, Vizsolyba hívta az érdeklődőket ahol a méhészetre épül a szállásadás, mézmasszázzsal, kaptárlevegős terápiás wellnessel és alternatív gyógyászati szolgáltatással, de a méhmúzeum, és a helyi termék polc is a gazdaság több lábon állását szolgálja.

A gazdaság újraindításához, a belföldi igények színvonalas kiszolgálásához az Európai Unió és a Kormány is támogatásokat nyújt, bürokráciát, adó-járulékterheket könnyítő szabályokat hozva.

Az Európai Unió az új „termelőtől a fogyasztóig” stratégiájában a méltányos, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerért, több olyan célt és intézkedést megfogalmaz a fenntarthatóság eléréséhez, melyekhez illeszkednek az általunk is bemutatott agroturisztikai fejlesztések.

A BOND jogi jógyakorlatok részletesen olvashatóak a www.kisleptek.hu oldalon.