A vidéki szálláshelyek turisztikai szolgáltatásainak felmérése

Kedves Szálláshely-szolgáltató!

Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ munkatársai kiemelten foglalkoznak a vidéki turizmussal. Céljuk, széthúzni és a falusi térségekbe terelni a látogatókat. Rendkívül fontosnak tartják, hogy a turisták költései nagyobb arányban maradjanak a térségekben. Számos külföldi példa is mutatja, hogy az agroturisztikai szolgáltatások és az aktív turizmus egymást kiegészítve egyedi és autentikus élményeket kínálva sikeresen nagyszámú látogatót képes megszólítani.

Szükségesnek látják, hogy tervezett és szervezett keretek között foglalkoznak a termelők és a szálláshelyek nyújtotta turisztikai szolgáltatásokkal, ezért a FATOSZ-szal és a Kislépték Egyesülettel, valamint további szakmai szervezetekkel együttműködve idén elkezdték az agroturizmus országos helyzetfeltárását.

A helyzetfeltárás eredményeire építve agroturisztikai stratégiát kívánnak készíteni, ami megalapozza a helyi termelők és falusi szálláshelyek szolgáltatásainak turisztikai termékkínálatba való bekapcsolását, egyúttal irányt mutat a jövőbeni fejlesztések számára.

A jelen kérdőív kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy pontos képet kapjanak az agroturizmus hazai helyzetéről és mélyebb ismereteket szerezzenek a falusi szállásadók tevékenységéről, nehézségeiről.

Kérdőív

Köszönjük, hogy kitölti a kérdőívet!